Egyezség vagy per ?

Melyik a számodra kedvezőbb?

Ha egyezséget kívánsz kötni, akkor ezt 3 egyszerű lépésben megteheted: 1./ előkészítés, 2./ egyeztetés és 3./ okiratba foglalás. Kész :) . Ez a folyamat aránylag kevés időt vesz igénybe, tulajdonképp az idő nagyobb részét az első két lépés jelenti. Anyagilag az okiratot szerkesztő munkadíja merül fel kiadásként, illetve a szerződés tárgyától függően egyéb költséged is keletkezhet (pl. földhivatali díjak). Az egyezség előnye, hogy a megállapodás tartalma - a jogszabályi keretek között - a feleken múlik, tehát maguk döntenek a saját jövőjükről.
Az egyezséggel szemben a per kapcsán a következő lépésekkel kell számolni: 1./ előkészítés, 2./ keresetlevél összeállítása és bíróságra benyújtása, 3./ perfelvételi szakasz, 4./ érdemi peres szakasz, 5./ ítélet meghozatala, 6./ fellebbezés, 7./ másodfokú eljárás és 8./ másodfokú döntés. Az előbb vázolt folyamat sokkal hosszabb időt vesz igénybe, ráadásul a keresetlevél beadásakor illetéket kell fizetni és a per kimenetele, a felek jövője az ítélet által egy kívülálló személy kezében van.
A jobb oldali folyamatábra az időbeli és költségbeli hatékonyság közötti különbséget mutatja.
Az egyezség (szerződéskötés) vagy peres út közti különbséget az alábbi idővonalak segítségével hasonlíthatod össze.

Szerződéskötés 3 lépésben

%

Bírósági eljárás min. 6 lépésben

%
Hasonlítsd össze az alábbi két idővonal segítségével a szerződéskötés, egyezség idő-szükségletét a peres eljárás idő-szükségletével . 

A szerződéskötés idővonala

A szerződés előnyei: a felek maguk döntenek = szabadság, aránylag rövid időt vesz igénybe
A jó szerződés a fentieken túl biztonságot is jelent.

A szerződés előkészítése

Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy milyen témában kívánnak a felek egymással szerződést kötni. Ha ez eldöntött, akkor lehet megnézni, hogy milyen jogi lehetőségeik vannak az adott témában. Ha a jogi lehetőségeiket ismerik, akkor vannak abban a helyzetben, hogy az egyes rész-kérdésekben döntést tudjanak hozni. Ha az egyes rész-kérdésekben is sikerült azonos álláspontra, közös nevezőre jutni, akkor ezt lehet megfelelő okiratba foglalni.

A szerződés rendelkezéseinek egyeztetése

A Felek szabadon dönthetik el a jogszabályi keretek között, hogy milyen tartalommal szerződnek egymással. Ezt a tartalmat -- mint azt a szerződés előkészítése cím alatt említettem -- egymással egyeztetniük kell. Az egyeztetés során nyilván mindkét fél igyekszik a saját érdekét érvényre juttatni, de szerződés ebből akkor lesz, ha mindketten képesek, akarnak és tudnak is kompromisszumokat kötni. Meg kell vizsgálniuk, hogy mi az, ami annyira fontos a számukra, hogy abból nem tudnak engedni, és mi az, ami kevésbé fontos, azaz tudnak belőle engedni és konkrétan mit, mennyit tudnak engedni. Ez az egyeztetés tehát egy folyamat, amelynek idő igénye csak a Felek együttműködésén, kompromisszum készségén múlik. Ha minden zökkenőmentes, akkor ez napokban is mérhető, ha nehezen jutnak közös nevezőre, akkor hónapokban mérhető. Lássuk mit jelent a közös nevező.

A szerződés, azaz a Felek egybehangzó akarata (közös nevező)

Amikor a fenti folyamat végén a Felek sikeresen közös nevezőre jutottak minden kérdésben, megszületett minden kérdésben a közös akaratuk, ezt hívjuk szerződésnek. A szerződés lényege, hogy annak teljesítése számon kérhető. A szerződés szóban is megköthető, azonban vannak szerződések, amelyekre a jogszabály kötelező írásbeliséget rendel el. Például az ingatlan ügyletekre.
Fontos, hogy az adott szó betartásra kerüljön, azaz a szóbeli szerződést is be kell tartani, teljesíteni kell. Egy nagyon egyszerű példával élve, ha az egyik tanuló a másiknak megígéri, hogy másnapra beviszi tanulótársa részére egy írását és azt kölcsönadja, megbeszélik, hogy mikor kell ezt az írást visszaadni, a részletekben egyetértenek, akkor ez is szerződés, amit be kell tartani.
A szóbeli szerződések az ember emlékezet megtartó képessége miatt célszerű, ha rövidek és egyszerűek, rövid távra szólnak.
Az írásbeli szerződések előnye, hogy a leírt szerződést az emlékezet halványodása esetén is elő lehet venni, tehát nem állhat elő olyan helyzet, hogy az egyik fél így, míg a másik fél úgy emlékszik. Írásbeli szerződések alkalmasak ezért a hosszabb, részletesebb rendelkezések rögzítésére, több előrelátható vagy lehetséges helyzet rendezésére. Ha a szerződésben vázolt helyzet előáll, akkor már csak a szerződést kell fellapozni, hogy mi is a teendő, tehát ez egyfajta kiszámíthatóságot, biztonságot ad.

A bírósági eljárás idővonalának áttekintése

A jelen idővonal csak egy vázlat, mert csupán a szerződéskötéssel mint időbeli folyamattal való összehasonlításra szolgál.
A jelen idővonal nem minősül jogi tanácsnak, ha perindításban gondolkodsz fordulj ügyvédhez
! A cikk 2018. szept. hóban íródott, azóta volt több jogszabályi változás !

Az eljárás előkészítése

Minden per indítása előtt meg kell nézni, hogy egyáltalán van-e lehetőség bírósághoz fordulni, mennyi idő áll rendelkezésre, mit is vár a bíróságtól, mibe fog mindez kerülni időben, energiában és pénzben. A pert indítani kívánó fél maga kívánja saját feje után megtanulni, hogy mit is jelent egy per és ezzel kockáztatja a saját ügyének kimenetelét  vagy inkább egy szakértőt (ügyvédet) bíz meg a teljes peres képviselettel.

A per megindítása

Ha minden, a per megindításához szükséges kérdés tisztázott és minden ami a per megindításához kell a rendelkezésre áll, akkor lehet a keresetlevél írásába belefogni. Számolni kell azzal, hogy ez --én igényes és alapos munkával számolok-- még egy szakértő számára is minimum 6 munkaórát jelent. A kereset tartalmától függően akár két munkanapot is igénybe vehet. Az időigény érthetősége érdekében utalok arra, hogy a jogi képviselő nélkül eljárni kívánó fél számára jelenleg 26 oldalas keresetlevél nyomtatvány áll rendelkezésre, amit végig kell olvasson és értelemszerűen kell kitöltsön.
Ha sikerült a keresetlevelet véglegesíteni és az minden tekintetben beadásra kész, akkor lehet a bíróságra benyújtani.

A keresetlevél benyújtása

Ha a keresetlevél a fenti folyamatot követően benyújtásra került a bíróságra, azaz a bírósághoz beért az irat, akkor innen számítódik az eljárás időtartama. Hangsúlyozom, az eljárás ideje indul, holott már az előkészület is mennyi időt vett igénybe. ( Összehasonlításképpen jelzem, hogy ez az előkészítési idő fordítódhatott volna arra, hogy a felek egymással kommunikáljanak és egyeztessenek. )

Az eljárás kezdeti lépései nagy vonalakban

A bíróság a beérkezett iratot érkezteti, azaz ügyszámot kap az irat, az eljárás. Ezt követően kerül a ténylegesen eljáró bíró --aki majd a pert vezeti és ítéletet hoz-- kijelölésre. Ha megvan az eljáró bírói tanács kijelölése, indulhat a beérkezett irat vizsgálata. Tegyük fel, hogy rendben van és alkalmas a másik félnek való kiküldésre.

Az eljárás folytatása pár szóban

Ha a bíróság a másik félnek kiküldte a keresetlevelet, akkor erre a másik fél válaszolhat. Most nem megyek bele az egyes lehetséges változatokba, ezért az idővonalat és annak célját szem előtt tartva úgy tekintem, hogy a másik fél átveszi a keresetlevelet és válaszol is rá.

Az eljárás elsőfokú befejezése vázlatosan

Ha a másik fél válaszolt a keresetlevélre, a bíróság meghallgat(hat)ja a feleket személyesen is. A Bíróságnak először a perfelvételi szakaszról kell döntenie, majd annak lezártát követően indul a per érdemi része. Ez is külön időt vesz igénybe. Ha az érdemi rész is véget ér, azaz megérett a helyzet a bíróság érdemi döntésének meghozatalára, akkor a bíróság ítéletet hoz.

Az elsőfokú döntés után . . .

Sajnos, az elsőfokú eljárásban meghozott ítélet nem tud egyszerre mindkét félnek kedvezni, ezért mindig számolni kell azzal, hogy az elégedetlen fél fellebbezni fog. Tehát, még az elsőfokú ítélet sem jelenti feltétlenül az ügy befejezését. Hát, lehet számolgatni, hogy mindez mit jelent időben, energiában és pénzben, és lehet összehasonlítani azzal, hogy ha a felek peren kívül megegyeztek volna, akkor mennyivel gyorsabban rendeződött volna a helyzetük, ráadásul a saját akaratuk és kompromisszumaik mentén.
Meg kell jegyeznem, hogy van olyan per, ahol a bíróság döntése nélkülözhetetlen, ilyen például a házasság felbontása. (A házasság megszűnik bírósági felbontással.)

© Copyright Szekeresné dr. Zsák Krisztina - A jelen honlapra minden jog fenntartva