Köszöntöm az Olvasót a vita nélkül oldalon!

Ha érdekel, hogy életed kérdéseiben hogyan juss egyezségre, miként tudsz a másik féllel együttműködni, mit jelent az együttműködés, megbeszélés, akkor ez az oldal Neked szól.

megbeszélés

Mi az a kommunikáció és miért fontos?

A kommunikáció a közlési folyamat megjelölésére szolgál, tulajdonképpen egy közös jelrendszer alapján történő információcsere a beszélő és a fogadó között. A közlési folyamatban a beszélő, azaz az információ forrása valamilyen formába önti (kódolja) közlendőjét (a közleményt) és valamilyen közvetítő csatorna segítségével eljuttatja a befogadóhoz (a címzetthez), aki megfejti és ezáltal megérti (dekódolja) az üzenetet.

A közös jelrendszer tág értelemben a közös anyanyelv, szűkebb értelemben a közös tájszólás azonos ismerete, közös csoportnyelv vagy egyéb közös nyelv használata (például a kamaszok sajátos szavai, kifejezései). Fontos ezek mellett az is, hogy a beszélő és a fogadó azonos gondolatkörben, gondolatmenetben legyen.

A fentiekből következik, hogy bármely emberi kapcsolat - legyen az osztálytársi, baráti, pár, munkatársi, stb. - a kommunikáción alapul. A kommunikáció az alapja a párbeszédnek és ekként a megbeszélésnek, a vitának és az együttműködésnek is. Ez adja a fontosságát és jelentőségét.

Kiindulásként fontos, hogy ismerjük mit is jelent a megbeszélés, az együttműködés, a figyelem és az egyezség?

Nézzük mit mond erről a Magyar értelmező kéziszótár:

megbeszél:

 tárgyas ige
1. Megbeszél vmit (vkivel): vmely ügyre, teendőre vonatkozó véleményét, észrevételeit kicseréli más érdekelt személy véleményével, észrevételeivel, hogy vmely közös állásfoglalásban megállapodjanak. Alaposan, kimerítően, részletesen megbeszél vmit. Megbeszélte társával a munka menetét. Megbeszélték a teendőket.  Megütődött rajta Lajos eleinte: | Nem állni ki, szégyen, … Kiállani … ej, mit! … | Hallgat azért erről, de vigyázó gonddal A lehetőséget megbeszéli Konttal. (Arany János) Három napig nem jövök el – mondottam. Beszéljék meg, angyalom, a mamával. (Gárdonyi Géza) A komoly idősebb liberális mágnások, akik maguk közt a legfontosabb tennivalókat beszélték meg, … előjöttek. (Móricz Zsigmond)
2. Vkivel megbeszél vmit: vkivel megállapodik vmiben. Megbeszéli az időpontot, a találkozót, a találkát. Nem így beszéltük meg!  Megbeszéltek valamit, hogy elmennek valahová Rómába. (Karinthy Frigyes)
megbeszélget; megbeszélhető; megbeszélő; megbeszélt; megbeszéltet.

figyelem:

I. főnév
1. A tudat ráirányulása vkire, vmire, hogy világosabban megismerje, jobban megértse; fokozottabb, megkülönböztetettebb értelmi jellegű érdeklődés vki, vmi iránt.

Mobirise

együttműködés:

főnév
Az együttműködik igével kifejezett cselekvés, tevékenység; az a tény, hogy vki, vmi együttműködik vkivel, vmivel (vmiben). Baráti, elvtársi(as), gazdasági, kartársi, kölcsönös, szoros, testvéri együttműködés; a két intézmény, ország, párt, sereg együttműködése. A demokratikus erők megvalósítják a tartós együttműködést. || a. Az így kialakuló állapot; rendszeres, kölcsönös segítségen, támogatáson alapuló kapcsolat, viszony. Békés együttműködésben dolgoztak éveken át.
együttműködési.

egyezség:


Általában vmiben való megállapodás, megegyezés. Baráti, üzleti egyezség. Megtörtént, megvolt az egyezség. Szigorú egyezség van köztük. Egyezséget kötöttek. Felbontották, megszegték az egyezséget.  Nem az volt-e az egyezségünk, hogy egy napszám jár magának, egy meg az iga után? (Móra Ferenc) || a. (régies, népies) Adásvételi v. munkavállalási megállapodás, szerződés. Megvan az egyezség; kész az egyezség. || b. (jogtudomány) Vmely vitás (jogi) ügynek rendsz. kölcsönös engedmény(ek) útján való elintézése. ® Bírói egyezség; peren kívüli egyezség; egyezségre hívják föl a feleket; egyezségre ® lép; egyezséget köt vkivel. Megszegte az egyezséget.  Nincsen osztály, nincs egyesség Hogy szép szóval meg ne essék. (Arany János)

A Blogposztok tartalomjegyzéke

1

Fedezd fel a kommunikáció és a megbeszélés szerepét és jelentőségét a családban, családi kapcsolatokban

Ehhez a cikkhez pluszként egy idézettel ajándékozlak meg:  "A legegyértelműbb jele annak, hogy a vitatkozás (és majd a házasság) nem lesz sikeres, az, ahogy a beszélgetés kezdődik." (John M. Gottman és Nan Silver)

2

Egyezség vagy per ?

Ha épp jogvitába keveredtél valakivel és azon gondolkodsz, hogy peren kívül vagy peres úton oldd meg a helyzetet, ez a rövid áttekintés Neked szól.

3

Három kommunikációs csapda, amit kerülj el

Ebben a bejegyzésben példákkal a következő csapdákról olvashatsz: 1./ A párhuzamos monológ, 2./ A problémák elkendőzése, 3./ Áthidalhatatlan szakadék képzése a partnerség helyett

© Copyright Szekeresné dr. Zsák Krisztina - A jelen honlapra minden jog fenntartva

HTML Builder